ไม่ว่าเราจะเล่นอย่างไรเราก็ต้องมีเทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้…