การเปิดให้บริการเกมยิงปลากันอย่างแพร่หลาย แน่นอนว่าในฐา [……