มีเรื่องอะไรบ้างที่ผู้เล่นจะต้องวางแผนก่อนเริ่มเล่นเกมส…